ochrona sygnalistów

Centrum Audytu Bezpieczeństwa to spółka doradczo-szkoleniowa zajmująca się szeroko rozumianym wsparciem sektora publicznego i prywatnego w zakresie bezpieczeństwa. Działamy w terytorium całego kraju od 2019 roku wykonując usługi związane z zabezpieczaniem sygnalistów (whistleblowing), bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną danych osobowych (RODO) oraz kompleksowymi audytami, obejmującymi sfery bezpieczeństwa oraz normy ISO. Naszymi zaletami są wiedza i praktyka oparte na ciągłym podnoszeniu kwalifikacji oraz wieloletniej pracy

W zakresie usług świadczonych w naszej firmie jest m.in.
system sygnalistów, którym zajmujemy się profesjonalnie od dawna.

Dyrektywa nakłada na sektor publiczny oraz prywatny zakres zadań, do których należy m.in.:
1) wdrożenie skutecznych kanałów przyjmowania zawiadomień, które zapewnią poufność tożsamości sygnalisty,
2) przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z zakresu whistleblowingu,
3) zapewnienie rozpatrywania zawiadomień od sygnalistów w czasie 7 dni od ich otrzymania,
4) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za rozpatrywanie zgłoszeń,
5) zapewnienie jasnych procedur, obejmujących zgłoszenia zewnętrzne do odpowiednich organów.